CONCEPT & COMPETENTIES

Ik wil VERder…

Danielle van Berkom / 26 / violiste / ondernemer / pragmatische creatieveling / chaotische zakeling

Ik zie mezelf in de basis als muzikante, maar ik ben ook ondernemer. De afgelopen jaren heb ik in mijn werk als muzikant gezien dat de entertainment- en evenementenbranche er een is waarin twee soorten mensen zich bewegen: de ‘chaotische creatieveling’ en de ‘pragmatische zakeling’ zoals ik ze noem. Van achter een bureau zie een ochtendshow op de radio een middagshow bij een ander radiostation en een clubshow in de avond eruit als een praktische tijdsbesteding. Als muzikant is het slopend. Twee soorten mensen die het moeilijk blijken te vinden met elkaar te communiceren.

Het begon toen ik drie jaar oud was, ik wilde viool spelen, op het podium staan. Op mijn achttiende, na een HAVO en VWO diploma besloot ik iets totaal anders te gaan doen, namelijk Rechtsgeleerdheid studeren aan de Universiteit van Utrecht. Na deelname aan het programma Holland’s Got Talent verhuisde ik naar Nice om muziek te maken, wereldwijd. Een jaar later sloot ik me aan bij The Exclusive Strings waarmee ik eveneens veel ging reizen. Overdag had ik vaak niets te doen.

Ik besefte dat ik van beide dingen iets in mij had; het creatieve en het zakelijke. Ik realiseerde me dat rechten niet creatief genoeg was, maar dat enkel muzikant zijn niet zakelijk genoeg was. Na lang nadenken heb ik de stap durven zetten, in 2013. Fontys Academy For Creative Industries leek mij kansen te bieden deze beide kwaliteiten te VERbinden.

Ik heb ontzettend veel geleerd. Ik bleef fulltime spelen gedurende de hele opleiding. Het creatieve vlak, daar begon ik mee. Naarmate de opleiding vorderde kwamen er steeds meer zakelijke aspecten bij. Toen ik me, een half jaar na de start van mijn opleiding, bij Kovacs aansloot kwam het besef van twee verschillende werelden zonder een goede vorm van communicatie sterk naar voren. Vanaf dat moment zag ik ieder stukje uit het werkveld VERbonden worden met mijn studie én andersom. Ik kon mijn studie direct implementeren in het werkveld. Zo ging ik meer design doen, ging ik sociale mediakanalen beheren en concepten uitwerken. Gaandeweg kon ik alles steeds beter onderbouwen.

Ik heb mezelf breed georiënteerd. Niet mijn gehele opleiding stond in het teken van muziek. Mijn minor Trendwatching bijvoorbeeld heb ik pas weer op mijn werkveld betrokken bij de afsluitende opdracht. Bij de Advanced Course Transmedia Storytelling heb ik zelfs niets met muziek gedaan en mijn meewerkstage was bij Fooddock, de eerste foodhal van Oost-Nederland.

Ik zocht steeds meer uitersten op en merk nu, vandaag, dat ik steeds duidelijker beeld heb op hoe de combinatie van creatief en zakelijk zich in mijn VERenigt. Ik stel mezelf graag voor als een ‘pragmatische creatieveling’ of een ‘chaotische zakeling’. Ik ben muzikant in hart en nieren maar heb ook een sterke zakelijke kant. Doordat ik de branche als muzikant ervaar maar ook verantwoordelijk ben voor ondernemerschap, boekingen, communicatie, marketing, design en sales weet ik zakelijk en creatief te VERbinden.

Dit bracht mij tot het concept VER. Ik wil VERder kijken dan slechts het zijn van één van de bovengenoemde ‘soorten mensen’. Ik wil de kwaliteiten van deze mensen VERbinden. Door die verbinding weet ik dat ik kan VERnieuwen, VERrassen en VERoveren.

Echter voordat ik VERder kan zijn er enkele competenties die ik moet VERkrijgen. Alle competenties zijn VERbonden met woorden uit het concept en gebaseerd op de wensen van een chaotische zakeling en pragmatische creatieveling om VERder te gaan.

>>>

 

IK WIL VERZAMELEN, VERKENNEN, VERKLAREN, VERHELDEREN

Analyseren en onderzoeken
De combinatie van creatief en zakelijk gaat niet om eindeloos denken, maar blijft zeker niet overeind met impulsief handelen. Daarom ik ik informatie VERzamelen en VERkennen waardoor ik materie kan VERklaren en VERhelderen. Dit is de start; een goede strategie start met informatievergaring.

Om van start te kunnen gaan dien ik de volgende elementen te kunnen toepassen:

  • Initiëren, begeleiden, uitvoeren en interpreteren van analyses en onderzoeken.
  • Interpreteren en evalueren van informatie op strategisch niveau.
  • Op basis van analyse en onderzoek adviseren over beleid.

Deze elementen komen naar voren in mijn scriptie Dutch Dance Divas – Superstar Qualität. In deze scriptie is een positioneringsonderzoek uitgevoerd voor DamesDraaienDoor waarbij de focus ligt op twee hoofdonderwerpen, namelijk: positionering en het zakelijk beslissingsproces (organizational buying behaviour). DamesDraaienDoor is een groeiend all-female Dance concept dat zich met name richt op de markt voor zakelijke evenementen. Het concept heeft de ambitie om uit te breiden naar Duitsland maar er is geen kennis van deze markt, waardoor toetreding een risicovolle onderneming is. Uit dit onderzoek is een advies gekomen in de vorm van een concept om in externe communicatie de sterktes van DamesDraaienDoor op internationaal niveau te uiten. Er blijkt in de Duitse markt een sterke fixatie te zijn op prominenten. Het inzetten van een bekende naam is daarmee een eerste stap. DamesDraaienDoor is een Nederlandse concept. Nederlandse muzikanten genieten hoog aanzien in Duitsland door het imago van Nederlandse conservatoria. Duitsland is vooral geënt op kwaliteit. Ook Dancemuziek van Nederlandse bodem geniet grote bekendheid. Door gebruik te maken van het Country-of-Origin effect dat zich gedraagt als een waargenomen kwaliteitslabel kan dit de toetreding van een nieuwe act VERgemakkelijken. Het concept en het communicatie-advies richten zich op kleine boekingsbureaus die richten op maatwerk en persoonlijk contact. Door de naam DutchDanceDivas te voeren wordt de Nederlandse komaf, het imago van Nederlandse Dance en de fixatie op prominenten gecommuniceerd in de naam zonder afstand te doen van de herkenbaarheid van de Nederlandse naam van het concept. Door een prominente vrouw van Nederlandse komaf aan te trekken wordt het concept VERsterkt.

Hieronder vindt u mijn scriptie en het bijbehorende bijlagenboek.

Scriptie_DaniellevanBerkom_DutchDanceDivas_SuperstarQualitat_2339595

Scriptie_DaniellevanBerkom_DutchDanceDivas_SuperstarQualitat_2339595 (Bijlagenboek)

>>>

 

IK WIL VERBINDEN, VERDIEPEN, VERTELLEN

Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid

Ik wil VERder gaan en daarom moet ik de vergaarde kennis kunnen omzetten in advies en beleid. Ik wil VERbinden, VERdiepen en VERtellen om mensen te overtuigen van de kracht van VERbinding tussen zakelijk en creatief. Hier zijn de elementen waar ik aan moet voldoen:

• Adviseren over strategie en beleid aan het management.
• Communicatiebeleid kunnen vertalen in een brief voor externe organisaties.
• Kunnen afwegen van en omgaan met verschillende interpretaties en belangen van opdrachtgever en betrokken actoren.
• Een concept, merk, en/of een organisatie positioneren.


Bovenstaande elementen komen terug in mijn werk dat ik deed voor de Advanced Course Strategic Communication Management . Hier heb ik een issue-analyse gedaan voor Britney Spears. De stakeholders zijn benoemd en voor iedere stakeholder is uitgestippeld hoe het issue moet worden aangevlogen. Het advies is in lijn met de sterke punten van de artiest en marketing rondom de artiest.

Tijdens de Advanced Course is een crisisdag gehouden waarbij we in teamverband vanuit het Berlin Film Festival moesten reageren op een onvoorziene bomaanval. Een gebeurtenis die de reputatie van het festival ernstige schade zou kunnen toebrengen als het communicatie-team niet snel en correct zouden reageren op vragen van de stakeholders. We hebben een persstatement en de Q&A opgenomen om te dienen als officieel statement. De crisisdag past ook binnen de vijfde competentie; representeren.

AC Strategic Communication Management_Danielle van Berkom_2339595

Daarnaast heb ik tijdens mijn Minor Trendwatching een Trendrapport geschreven waarin ik advies geef aan publishers. Met het advies probeer ik in te spelen op diverse trends zoals ik die in het muzieklandschap heb gesignaleerd. Het concept heet Winged Contracts waarbij een samenwerking wordt aangegaan met artiesten die onder de vleugels van de publisher opereren. Zo wordt de thuisproductie waarbij de inzet van publishers teniet wordt gedaan, aangepakt.

Het rapport vindt u hier: Trendrapport_DaniellevanBerkom_2339595 online

>>>


IK WIL VERSCHIL MAKEN, VERTEGENWOORDIGEN, VERBINDEN

Plannen en organiseren
Ik ben altijd bezig geweest met het combineren van diverse zaken. Al voordat ik aan mijn studie CO IEMES begon was ik fulltime muzikant en reisde ik veel voor mijn werk. Plannen is altijd een vereiste geweest. Mijn planning is niet altijd goed voor mijn gezondheid. Ik denk dat dat één van de belangrijkste lessen is geweest. Ik tour nu minder en mijn diploma is binnen handbereik. Wellicht dat ik zaken anders ga aanpakken in de toekomst, maar stil zitten, dat kan ik niet!

Het element dat hierop van toepassing is, is:

  • Projectplan (met deelplannen op het vlak van organisatie, financiën, tijd, kwaliteit, communicatie, met mijlpalen, documenten etc.)

Het element hierboven is te bewijzen met mijn onderzoek dat ik heb gedaan voor mijn assessment van jaar 1. Ik deed onderzoek naar de Amerikaanse en Canadese markt om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor The Exclusive Strings in samenwerking met een DJ. Hiervoor heb ik contact gehad met een Canadees bureau om een plan op te stellen en tot een realistische tijdsplanning en een helder financieel overzicht te komen.

DaniellevanBerkom_AssessmentIChoose_ExclusiveDanceMusic_2339595

Ook de Advanced Course Dance die ik heb gevolgd in mijn derde studiejaar laat zien dat ik dit element beheers. Voor Dynamo Eindhoven heb ik een concept bedacht omtrent een DJ Cursus voor kinderen. Het dit concept meen ik zowel de kinderen als Dynamo te kunnen VERrijken met kennis, hen samen muziek te laten delen en Dynamo te helpen het enthousiasme over te brengen op de jeugd. Het plan bestaat uit een complete beschrijving, een planning, financieel plan en strategie. Dit plan is terug te vinden op de pagina portfolio.

Tijdens mijn meewerkstage bij Fooddock was ik verantwoordelijk voor de draaiboeken, de planning van evenementen, de communicatie met bezoekers en betrokkenen, het design en het meedenken over de invulling van het budget.

>>>

 

IK WIL VERWEZENLIJKEN, VERVAARDIGEN, VERBEELDEN, VERRASSEN

Creëren en realiseren
Creëren en realiseren is naar mijn mening mijn sterkste competentie. Ik heb een behoorlijk verbeelding en ben een echte dromer. Ik kan de ideeën die in me opkomen goed vertalen naar tastbare zaken. Zo heb ik tijdens mijn meewerkstage bij Fooddock de volledige aankleding voor de wintermaanden voorzien, maar ook een kookboek ontwikkeld. Dit kookboek is te vinden op de pagina portfolio.

De elementen die van belang zijn binnen deze competentie zijn:

• Ontwikkelen en toepassen van persoonlijke creatieve identiteit.
• Individueel creatieve ideeën kunnen ombuigen naar een concept voor de belevingsindustrie.
• Zichzelf creatief kunnen uiten in zowel schrijftaal, gesproken woord als in beeldtaal.
• Creatieve concepten kunnen ontwikkelen, vertalen naar onderscheidende en/of innovatieve middelen en media.
• Doel- en doelgroepgericht kunnen denken en handelen.
• Samenwerken met deskundigen uit creatieve disciplines (briefing maken).


Voor mijn Iam2Expo, die ik pas in jaar drie heb gedaan heb ik een persoonlijk concept ontwikkeld. Inmiddels leest u al enige tijd door de competentietoepassing die is gestoeld op dit concept genaamd VER. Ik wil VERder en dit concept laat dit duidelijk zien.

 

Om het concept nog VERder te VERbinden met mijzelf, stel ik jullie voor aan één van de fascinaties die ik heb gekregen tijdens mijn reis door het werkveld, namelijk die voor de Arabische cultuur. Ik heb veel gespeeld in Algerije, Marokko, Dubai, Abu Dhabi, Egypte en Turkije en heb gehuild, gelachen, gefascineerd gekeken, geluisterd en geproefd naar en van al het moois dat ik daar heb mogen meemaken. Daarom neem ik u op de pagina portfolio graag mee in mijn concept en fascinatie voor de Advanced Course Creativity & Personality.

Ten derde ben ik werkzaam voor DamesDraaienDoor. Niet alleen als muzikant maar ook werk ik binnen dit bedrijf aan marketing, communicatie, acquisitie, sales en design. De huisstijl is door mijn ontworpen en uitgevoerd. Een overzicht hiervan vindt u eveneens in mijn portfolio. Eveneens treft u daar mijn werk voor de Advanced Course Transmedia Storytelling waarbij ik een transmediaal communicatieconcept heb ontwikkeld voor The Flower Council of Holland.

 >>>

 

IK WIL VERRIJKEN, VERPAKKEN, VERTROUWEN WEKKEN, VERHALEN VERTELLEN

Representeren
Als kind vond ik presenteren al niet eng, misschien had dat toen al te maken met mijn wens om als artiest op het podium te staan. Dat daar presentatie en netwerken bij zou komen kijken, dat was me al snel duidelijk. Toen ik drie jaar oud was voerde ik al stukjes op voor mijn familie. Iedereen verklaarde me voor gek. Nog steeds trouwens, ze willen er niet aan denken hetzelfde te moeten doen. Ik ben altijd een vreemde eend in de bijt geweest wat dat betreft, maar dingen presenteren en mijn passie delen met de mensen om mij heen zat er al ontzettend vroeg in! Netwerken is daarnaast het sleutelwoord in de muziekindustrie!

De elementen binnen deze competentie zijn:

• Aansturen of uitvoering van de communicatiestrategie.
• Actie ondernemen op publiciteit.
• Woordvoering.
• Relatiebeheer en netwerken.
• Stakeholdermanagement.


 

Om te bewijzen dat ik aan de laatste competentie voldoe sta ik tijdens mijn assessment voor u. Ik presenteer u graag mijn competenties aan de hand van mijn persoonlijk concept dat na enkele jaren nog altijd perfect bij mij past.

De competentie wordt bewezen door de crisisdag voor het Berlin Film Festival zoals beschreven bij competentie 2.

Ik hoop te laten zien dat ik alle competenties beheers. Na elf jaar in het werkveld leer ik nog iedere dag bij! Gaandeweg mijn studie zijn zakelijk inzicht en creativiteit steeds meer met elkaar VERweven geraakt. Ik wil jullie VERwonderen en VERfrissen. Ik wil VERder, alle puzzelstukjes vallen op hun plek. Eén puzzelstukje mist nog en dat is een diploma. Ik wil VERder…

>>>

 

Ik ben een chaotisch zakeling en pragmatische creatieveling.

Ik wil…

VERNIEUWEN, VERRASSEN, VEROVEREN